Rīga
Daugavpils
Citas Nodaļas
OASIS
 

Skolas Himna "Maria Regina Mundi"


Dievs Ir Ļoti Ļoti Labs

Pašlaik varam ielikt tikai "Radio Marija Latvija" arhiva vietu.

Atvērtajā saitē arhīvā ir jāmeklē pirmdienas datums.

Atvērot saiti, būs raidījumu saraksts,kur jāizvēlās "Dievs ir ļoti ļoti labs"Marijas skola 2016 pavasaris Daugavpils


Pavasara Sesija Daugavpilī


Jauniešu evaņģelizācijas skola OĀZE


Skolas sesijas aizlūgšanas


Ieskats Evaņģelizācijas skolas OASIS vasaras sesijā


 2011. gada februārī Latvijā ir uzsākusi darbu Svētās Marijas no Nācaretes, Baznīcas Mātes, Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas filiāle.

 

Skolas mērķis ir palīdzēt kristiešiem augt ticībā pašiem, sagatavoties Evaņģēlija vēsts nešanai citiem un kļūt par līderiem draudzēs, lūgšanu grupās un kopienās. Paralēli zināšanu gūšanai skola sniedz iespēju satikt un personiski iepazīt dzīvo Dievu, studēt Bībeli, piedalīties pielūgsmē, kā arī gūt jaunus draugus un veidot kontaktus ar citu draudžu, kopienu un valstu kristiešiem, sekmējot to savstarpējo sadarbību gan vietējā, gan starpvalstu mērogā.

 

Sākotnēji Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola tika izveidota Ukrainā, šobrīd skolai ir vairāk kā 40 filiāles, kas darbojas arī Latvijā, Lietuvā, Polijā, Čehijā, Austrijā, Vācijā, Anglijā, Krievijā, Baltkrievijā, Izraēlā, Kazahstānā un ASV. Šogad plānots atklāt filiāles arī Igaunijā un Skandināvijā.

 

Katru mācību gadu veido četras sesijas. Vasaras sesija ilgst vienu līdz divas nedēļas, rudens, ziemas un pavasara sesijas notiek nedēļas nogalēs.

 

Skolā tiek pasniegta Katoliskās Baznīcas mācība, taču tā ir atvērta visu konfesiju kristiešiem. Par skolas audzēkņiem var kļūt visu vecumu interesenti. Dalība skolā ir par ziedojumiem.

 

 

Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas uzsākšanai Latvijā svētību ir devis Latvijas Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

redakcija@evangelizacijasskola.lv

 

Radio Marija Lavija

alt text alt text

 

kapela.id.lv

kapela.id.lv Jēzus Tevi Gaida

 

jelgavaskatedrale.lv

jelgavaskatedrale.lv

 

katolis.lv

katolis.lv

 

katedrale.lv

katedrale.lv

 

radieceze.lv

radieceze.lv

 

istamilestibagaida.lv

istamilestibagaida.lv

Mīliet viens otru!

istamilestibagaida.lv

Back to top